سخنان بزرگان درباره عشقبهترین نگهبان سعادت در یک خانواده، عشق زن و شوهر نسبت به یکدیگر است.((دوموند لورلید)) 


زناشویی عبارت است از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل.(( تن)) 


دل به دل راه دارد.((مثل ایرانی)) 


تنها بنایی که هر چه بیشتر بلرزد محکمتر می شود، دل آدمی است.((؟)) 


هرگاه می‌خواهید دست به کاری بزنید و دل آسوده نیستید که چرا می‌خواهید چنین کاری بکنید، دوباره آن را با چَم و هدف زندگانی خود بسنجید و با آن مشورت کنید.((آنتونی رابینز)) 


هدف زندگی خود را برآورده سازید و مهم‌تر از همه آنکه این کار را با عشق، شور، حرارت، شیفتگی و سرزندگی بسیار انجام دهید!((آنتونی رابینز)) 


فیلسوف بودن تنها به این چَم نیست که اندیشه‌های تیزهوشانه در سر داشته باشی یا مکتبی را بنا نهی؛ فیلسوف، عاشق زندگی است، بنابر سنجه‌هایش، ساده زندگی می‌کند و آزاد، گشاده دست و یکرنگ است.((هنری دیوید تورئو)) 


آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس کرد.((آندره موروا)) 


عشق، امری کاملاً باطنی و ذاتی و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتی را که حقیقی باشند دوست نداریم، بلکه موجوداتی را دوست داریم که خود، آنها را آفریده ایم.((مارسل پروست)) 


عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود، آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید.((آندره موروا)) 


وقتی که غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص کمک از مبدأ کمال و فراوانی دچار کاستی می شود.((آندره موروا)) 


مردی که سزاوار گرفتن نام "مردی" باشد به کار خود بیش از همه ی جهان و حتا بیش از هر زنی که او را دوست می دارد عشق می ورزد.((آندره موروا)) 


بهترین کتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند که به آنها که سزاوار حقیقی محبت و عشق اند، راه و رسم زندگانی را بیاموزند.((آندره موروا)) 


یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است که شخصی که می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید.((آندره موروا)) 


هر کاری که با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی که با کار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.((آندره موروا)) 


کسی که دیگری را دوست دارد و به راستی به او عشق می ورزد، هر روز تلاش می کند یک کشیش دهکده ای باشد که دوست دارد همه شب خیابان های تنگ و پرپیچ و خم خود را طی کند و در محیط اندیشه و هوش و استعداد محبوب خود گردش نماید.((آندره موروا)) 


اگر ما دلدار خود را با ویژگی های خاص خودش برگزیده ایم، باید بگذاریم که او در حرکات و پرورش و نمو آزاد باشد.((آندره موروا)) 


عشق نیاز به تجزیه کننده ندارد، بلکه برای بیان نیازمند شاعر است.((آندره موروا)) 


کسی که با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت کامل عشق می ورزد، می فهمد که اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید.((آندره موروا)) 


یک عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.((آندره موروا)) 


در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد کرد. باید که مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه که طبع و اندیشه ی ما می پسندد.((آندره موروا)) 


مرد اگر نمی خواهد در مرحله ی عشق و محبت خسته شود، باید با حسن نیت، اهمیت مقامی را که عشق در زندگانی و حیات یک زن دارد درک کند.((آندره موروا)) 


هیچ کاری ممکن نیست برای مملکت انجام گیرد، مگر اینکه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملکتی راه نداشته باشد.((آندره موروا)) 


در حقیقت، هیچ چیزی برای فرمانبران و زیردستان آنقدر باعث دلسردی و دلسوختگی از کار نمی شود که داشتن یک مدیر سست عنصر و دو دل و دورو.((آندره موروا)) 


عشق پیرانه سر نیز می تواند آن قدر مؤثر و گیرا و همان اندازه صادقانه و صمیمانه باشد که مهرورزی ایام جوانی، صادقانه و صمیمانه و مؤثر و گیرنده است.((آندره موروا)) 


زندگانی در صورتی با نیکبختی و خوشبختی همراه است که با عشق آغاز شود و با جاه طلبی و بلندپروازی به پایان رسد.((بلز پاسکال)) 


بزرگترین عشق، سرانجام به مجموعه ای از یادگارهای بی رونق کاهش می یابد.((میلان کوندرا)) 


با تمام وجود نسبت به کسی که سزاوار و شایسته ی عشق شما به نظر می رسد سوگند وفاداری یاد کنید.((آندره موروا)) 


اگر از دست دادن عشقی با دلیل باشد، ما تسلیم می شویم. اما اگر عشقی را بدون دلیل از دست بدهیم، هرگز خود را نخواهیم بخشود.((میلان کوندرا)) 


گرایش به آشتی دادن ماجرای عشق شهوانی با عشق پاک، عین ذات لذت پرستی است و دلیل ناممکن بودن این آشتی است.((میلان کوندرا)) 


کمال مطلوب مرد زن گریز، تجرد با داشتن معشوقه های بسیار است، یا ازدواج با زن محبوب بدون کودک.((میلان کوندرا)) 


به آینده دل مبند، هر چند نویدبخش! بگذار تا گذشته ی معدوم نعش خود را به خاک سپارد! کار کن، کار در زمان حال که نقد است؛ با دل امیدوار و توکل به کردگار!((هنری وادزورث لانگ‌فلو)) 


در این جهان هراس به دل راه مده، بزودی خواهی دریافت چه لطیفه ای در خود دارد رنج کشیدن و نیرومند بودن.((هنری وادزورث لانگ‌فلو)) 


عشق، نه می‌آید و نه روی می‌دهد، بلکه عشق، آفریده می‌شود.((استیو چندلر)) 


افراد آفریننده، آمادگی پذیرش همه چیز را همان گونه که هست دارند، بدون اینکه دچار شگفتی شوند یا ضربه‌ای بر آنها وارد آید و آن را انکار کنند یا رنجش به دل گیرند.((آبراهام مازلو)) 

 

از دل برود هر آنکه از دیده برفت.((؟)) 


اگر بر آب روی، خسی باشی، اگر بر هوا پری، پرنده ای باشی، دل به دست آر تا کسی باشی.((خواجه عبدا... انصاری))


/ 2 نظر / 61 بازدید
بهار

وبلاگ زیبایی دارین از خوندن مطالبتون لذت بردم

بهار

اگه خواستین به وبلاگ من هم سر بزنین