تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳٠ | ٦:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پویا شریعت پناه

امانت و امانت داری


حتی پزشکان در کمال راستی، امانت و پایبندی خود، اشتباه کرده‌اند و می‌کنند.((آنتونی رابینز)) 


راستی، امانت است و دروغ گفتن خیانت.((بوذرجمهر)) 


چیزهای کوچک به راستی کوچک هستند، اما امین بودن در چیزهای کوچک، کار بزرگی است.((مادر ترزا)) 

 از محالات است که کسی را برای آنچه که هست، دوست بدارند. بیشتر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند: خودشان را، تفسیر و برداشت خودشان را از او ... .((گوته)) 


هرکس کتاب را به امانت (عاریه) داد، یک دستش را باید برید و هرکس پس بدهد، هر دو دستش را.((مثل فارسی)) 


هرگز کتابی به کسی امانت ندهید، چون به شما برگردانده نمی شود. من تمام کتابهای کتابخانه ام امانتی است که از دیگران گرفته ام.((آناتول فرانس)) 


اگر بخندی، دنیا با تو می‌خندد و اگر گریه کنی، تنها خود، گریه خواهی کرد؛ زیرا زمین پیر و اندوهگین باید شادمانی‌ات را امانت بگیرد، در حالی که به اندازه‌ی کافی، درگیر دشواری‌های خویش است.((الاویلر ویلکاکس)) 


مردانِ کارآزموده‌ی اجتماعی و سیاسی با حالات تصنّعی می‌توانند خود را بر فراستِ زمامداران عرضه کنند، و خوش خدمتی خود را به رخ آنان بکشند، در صورتی که پشت این نقاب ساختگی، نه خیرخواهی و خیراندیشی دارند و نه امانت‌داری برای انجام وظایف خود.((امام علی (ع))) 


کسی که امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.((امام علی (ع))) 


من با دو نفر جنگ خواهم کرد: مردی که چیزی را ادعا کند که شایسته‌ی آن نیست و مردی که از ادای حقّی (امانتی) که به عهده دارد، امتناع بورزد.((امام علی (ع))) 


قطعی است که امر ما (اهل بیت) سخت است و بس دشوار. آن را تحمل نمی‌کند، جز مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان آزمایش نموده است و حدیث ما را جز دل‌های امین و عقول و خِردهای متین نگاه نمی‌دارد.((امام علی (ع))) 


مسیر تقوا روشن است و رونده‌ی آن راه، بَرنده‌ی سود و امانتدار آن، حافظ آن از نابودی است.((امام علی (ع))) 


کسی که امانت را ناچیز شمارد و به آن خیانت کند و نفس و دین خود را از خیانت پاک نگرداند، قطعاً ذلّت و رسوایی را در دنیا به خود وارد ساخته و او در آخرت ذلیل‌تر و رسواتر خواهد بود.((امام علی (ع))) 


بر تو باد به مصاحبان کهنه و حذر کن از مصاحبت مصاحبان تازه که ایشان را عهدی و امانتی و وفایی نیست و بر حذر باش از همه کس هر چند اعتماد بسیار داشته باشی.((امام جعفر صادق (ع))) 


هر که خیانت کند امانتی را در دنیا و به اهلش پس ندهد تا مرگ او را دریابد بر غیر ملت من مرده باشد و حق تعالی در قیامت از او در خشم باشد.((حضرت محمد (ص))) 


سه چیز است که خدا به هیچ وجه در آن رخصتی نداده است: اول پس دادن امانت از هر که باشد خواه نیکوکار و خواه بدکار، دوم وفا به عهد و پیمان کردن خواه با نیکوکار و خواه با بدکار، سوم نیکی با پدر و مادر خواه نیکوکار باشند و خواه بدکردار.((امام محمد باقر (ع))) 


دو طرف صراط، امانت و صله‌ی رحم است. پس کسی که در امانت مردم خیانت نکرده است و با خویشان خود نیکی کرده از صراط به آسانی می‌گذرد زود به بهشت می‌رود و کسی که خیانت در امانت‌ها کرده و قطع صله‌ی رحم کرده است عمل دیگر او را نفع نمی‌دهد و صراط او را در آتش می‌افکند.((حضرت محمد (ص))) 


اگر در کارهای کوچک درستکار باشید، در کارهای بزرگ نیز درستکار خواهید بود؛ و اگر در امور جزئی نادرست باشید، در انجام وظایف بزرگ نیز نادرست خواهید بود. پس اگر در مورد ثروت‌های دنیوی، امین و درستکار نبودید، چگونه در خصوص ثروت‌های حقیقی آسمانی به شما اعتماد خواهند کرد؟((انجیل لوقا)) 


تاجری که (‌در تجارت خود) امانت‌دار، راستگو و مسلمان باشد، روز قیامت با شهداء است (محشور می¬شود.)((حضرت محمد (ص))) 


‌تاجری که راستگو و امانت‌دار باشد (روز قیامت) با پیامبران و راستگویان و شهداست.((حضرت محمد (ص))) 


فقر، امانت (خداوند به انسان) است پس کسی که او را بپوشاند، عبادت کرده است.((حضرت محمد (ص))) 


‌هیچ قومی جز‌، با امانت (با قوم دیگر) همنشینی نمی‌کند. (یعنی تا اعتماد متقابلانه نباشد، ارتباطی هم نیست.)((حضرت محمد (ص))) 


به کسی که تو را مورد اطمینان خود می‌داند، امانت (او) را بده و با کسی که به تو خیانت هم کرده است. خیانت مکن.((حضرت محمد (ص))) 


زمانی که مردی سخنی گفت سپس متوجّه (اطراف) خود شد، پس، (بدان که با این کاری که انجام داده است) ‌آن سخن، امانت است. (و او نمی‌خواهد کسی بفهمد.)((حضرت محمد (ص))) 


اولین چیزی که از (میان) این امت برداشته می‌شود، حیاء‌ و امانت است.((حضرت محمد (ص))) 


کسی که امانت در او نباشد،‌ ایمان ندارد و کسی که وفا به عهد ندارد، دین ندارد.((حضرت محمد (ص))) 


کسی که امانت ندارد، (در امانت خیانت می‌کند) ‌ایمانی برای او نیست.((حضرت محمد (ص))) 


‌امانت‌داری،‌ روزی را و خیانت، فقر را فراهم می‌سازد. (‌زیرا به انسان امانت‌دار، اعتماد زیادی می‌شود و کارهای مهمّ و اساسی و پردرآمد به او سپرده می‌شود ولی انسان خائن در هیچ جایی،‌ اعتبار ندارد.)((حضرت محمد (ص))) 


از شرائط ساعت (نشانه‌های قیامت) دشنام و سخن زشت گفتن و قطع کردن پیوند خویشاوندی و خائن دانستن امین و امین دانستن خائن است.((حضرت محمد (ص))) 


علماء، افراد امینی هستند که حجّت خدا بر خلق او می‌باشند. (با بیان و شرح دستورات الهی، مردم را نسبت به تکالیف خود، آشنا می‌کنند.)((حضرت محمد (ص)))  • صدای روزانه
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول