تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳٠ | ٦:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پویا شریعت پناه

خیانت

 

هرگز تردیدی به خود راه ندادم که همه بر من خیانت می کنند و باز هر بار هم که خیانت می کردند غرق در شگفت می شدم.((فرناندو پسوا)) 


ایراد، خیانت، سوءظنی شادمانه و میل به تمسخر، همگی نشانی از سلامت است و هر امر بی قید و شرطی، نشانی از بیماری.((نیچه)) 


حیله و خیانت، بیشتر از اشخاص ناتوان سر می زند.((لارشفوکولد)) هر که خیانت ورزد، دستش در حساب بلرزد.((؟)) 


هر کس که به راز دیگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشاید مانند آن است که به خیانت و فساد آلوده شده است.((؟)) 


هرگز معتقد مشو، هرگز پیرو مشو، هرگز بخشی از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خیانت مکن.((اشو)) 


راستی، امانت است و دروغ گفتن خیانت.((بوذرجمهر)) 


در وجود هر یک از ما خائنی بنام خودخواهی وجود دارد که فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود.((پل والری)) 


اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد، این اشتباه او است و اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه تو است.((دالایی لاما)) 


نخستین خیانت، جبران ناپذیر است و از طریق واکنش زنجیره ای، خیانت های دیگری را بر می انگیزد که هر کدام از آنها ما را بیش از پیش از خیانت پیشین دور می کند.((میلان کوندرا))  • صدای روزانه
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول