تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ | ۸:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : عباس خسروی

 

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ

می شودکه می خواهید او را از رویاهایتان

بیرون بیاوریدو آرزوهای خود در آغوش بگیرید

There aremoments in life when you miss someone
So much that you just want to pick themfrom
Your dreams and hug them for real


 

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

When the door of happiness closes, another opens
But often timeswe look so long at the
Closed door that we don't see the one which has beenopened for us

 

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند

Don't gofor looks; they can deceive
Don't go for wealth; even that fades away
Gofor someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make adark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

 

هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه می خواهی

Dream whatyou want to dream
Go where you want to go
Be what you want tobe
Because you have only one life
And one chance to do all thethings
You want to do

 

خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی

May youhave enough happiness to make you sweet
Enough trials to make youstrong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make youhappy

 

شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار می گیرد

Thehappiest of people don't necessarily
Have the best of everything
They justmake the most of
Everything that comes along their way

 

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی

Thebrightest future will always be based on a forgotten past
You can't goforward in life until
You let go of your past failures andheartaches

 

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می کنند

When youwere born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live yourlife so at the end
Youre the one who is smiling and everyone
Around you iscrying

 

لطفاً این مطلب را به کسانی بگویید
که برایت ارزشی دارند (همان طور که من این کار را کردم)
به کسانی که به طرق مختلف در زندگیت تأثیر داشته اند
به کسانی که وقتی نیاز داشتی لبخند به لبانت نشاندند
به آنهایی که وقتی واقعاً ناامید بودی
دریچه های نور را نشانت دادند
به کسانی که به دوستی با آنها ارج می گذاری
و به آنهایی که در زندگیت بسیار پرمعنا هستند

Please send this messageto those people
(
Who mean something to you (I JUST DID
To those who havetouched your life in one way or another
To those who make you smile when youreally need it
To those who make you see the
Brighter side of things whenyou are really down
To those whose friendship you appreciate
To those whoare so meaningful in your life  • صدای روزانه
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول