سخنان بزرگان درباره‌ی آراستگی بخت و اقبال

 

تسلط بر طبیعت تنها شرط نیک بختی انسان نیست، چنان که تنها هدف کوشش های تمدن هم نیست، اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت.((زیگموند فروید))  

 

دردا، زمانی فرا رسد که از انسان دیگر اختری نزاید. دردا، زمانه ی خوار شمردنی ترین انسان فرا رسد؛ انسانی که دیگر خود را خوار نتواند شمرد.((نیچه))  

 

دوست می دارم آن را که فضیلت خویش را خواهش و سرنوشت خویش می سازد و این گونه بَهر فضیلت خویش هنوز زیستن خواهد یا دیگر نزیستن.((نیچه))  

 

چه کسی تاکنون دانسته است که بزرگ کدام است و کوچک کدام؟ چه کس در جُستن بزرگی خوش بخت بوده است؟ تنها یک دیوانه: بخت یار دیوانگان است!((نیچه))  

 

فروتنانه در بر گرفتن یک نیکبختی کوچک را «تسلیم و رضا» می نامند! و در همان حال از زیر چشم فروتنانه به دنبال نیک بختی کوچک دیگر اند.((نیچه))  

 

آن که همیشه ایثار می کند در خطر از کف دادن آزرم است. آن که همیشه قسمت می کند، دل و دست اش از قسمتگری مدام پینه می بندد.((نیچه))  

 

آدمی را ارزش های دروغین و کلامهای پوچ، هولناک ترین هیولاست! سرنوشت شوم دیری در آنها می خسبد و چشم براه می ماند.((نیچه))  

 

به راستی، هستند سیب های ترشی که سرنوشت شان این است که تا واپسین روزهای پاییز چشم براه مانند و یکباره رسیده و زرد و پلاسیده شوند.((نیچه))  

 

بپا! دهل زنِ سرنوشت ات مباش! از راه پر هیاهوی هر ناموری به در آ!((نیچه))  

 

بشر حق انتخاب ندارد، چون محکوم و مجبور به سرنوشت است.((نیچه))  

 

دوست می دارم آن را که فضایل بسیار نمی خواهد. زیرا که یک فضیلت به است از دو فضیلت؛ زیرا که یک فضیلت، چنبری استوارتر برای در آویختن سرنوشت است.((نیچه))  

 

هزار تلاش انسان به اندازه ی یک تقدیر کارساز نیست.((نیچه))  

 

بی نیازی ارزان است، بخت بهایی ندارد؛ پس به جای نشستن بر طلا بر سرین خویش می نشینیم.((نیچه))  

 

فرد خلوت نشین می گوید که حقیقت در کتابها نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن؛ چون می داند کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار خواهند شد.((نیچه)) 

 

بزرگترین نشانی که سرنوشت می تواند به ما هدیه کند این است که اجازه دهد ما مدتی در کنار مخالفان خود بجنگیم، زیرا از این راه پیروزی بزرگی را برای خود رقم می زنیم.((نیچه)) 

 

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز.((نیچه))  

 

یک قهرمان خوب، تمرین خود را هرگز به امید شانس و نیکبختی رها نمی‌کند.((استیو چندلر))  

 

هیچ‌کس تا به حال بر اثر بخت و اقبال، خردمند نشده است.((سنکا))  

 

سرنوشت، قوم و خویش ما را تعیین می‌کند و خودمان، دوستانمان را.((ژاک دُلیل))  

 

بدیهی است زیباترین سرنوشت و بهترین گونه‌ی خوشبختی که می‌تواند برای هر انسانی رقم زده شود، این است که برای انجام کاری که با شور، عاشق انجام دادن آن است، دستمزدی دریافت کند.((آبراهام مازلو))  

 

شانس، تنها یک بار در خانه‌ی انسان را می‌زند، ولی وسوسه همیشه دست به روی زنگ خانه‌تان دارد.((سوفی چستر))  

 

پاسخ و واکنش شما در برابر دشواری‌ها، بیش از هر کار دیگری در زندگی، در زقم زدن سرنوشت، کامیابی و شکست‌تان تعیین کننده خواهد بود.((آنتونی رابینز))  

 

چنانچه می‌خواهید سطح کیفیت زندگی خود را بهبود بخشید و سرنوشت خود را به گونه‌ای بهتر رقم بزنید، می‌بایست با دشواری‌ها روبرو شوید و کاری بکنید.((آنتونی رابینز))  

 

احساسات و عواطف شما به نوبه‌ی خود، زندگی و سرنوشت و نقشی را که در آن ایفا خواهید نمود، رقم می‌زند.((آنتونی رابینز))  

 

آنچه سرانجام به زندگی انسان شکل می‌بخشد و سرنوشت او را رقم می‌زند، اراده‌ی او برای انجام کارهاست.((آنتونی رابینز))  

 

زندگی شما از زمانی آغاز می‌شود که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید.((ویکتور هوگو))  

 

کسی که برای کامروا شدن به امید شانس نشسته باشد، سالها پیش مرده است.((مثل فرانسوی))  

 

یک نقاش بزرگ و یا نویسنده ای نیرومند، زمانی که بر قله ی سربلندی ایستاده، شانس کمتری دارد تا دیگران به درک راستین هنر او نائل شوند.((کریستین بوبن))  

 

از تیره بختی، نیرویی برتر نیز وجود دارد و آن، امیدواری است.((کریستین بوبن))  

 

سرنوشت شما در دست خودتان است.((دارن ال جانسون))  

 

تنها راه نیک بختی و خشنودی جاودانی این است که بر پایه ی ارزشهای راستین خود زندگی کنیم.((آنتونی رابینز))  

 

تنها راه دستیابی به نیک بختی درازمدت آن است که بر مبنای بزرگترین آرمانهای خود زندگی کنیم، یعنی هدف راستین خود را بشناسیم و بر پایه ی آن به کنش بپردازیم.((آنتونی رابینز)) 

 

هر قدر علل و موجبات اندوه آدمی کمتر باشد، نیک بخت تر است و هر چه میزان خواسته ها و تمایلات کمتر باشد، زندگی او آرامتر و به نیکبختی نزدیکتر خواهد بود.((گوته))  

 

آرام باش ای دل غمگین! از شِکوه بس کن؛ پشت ابرها هنوز خورشید می درخشد؛ سرنوشت تو همان است که دیگران دارند. در هر زندگی باید بارانهایی فرو ریزد و برخی روزها تیره و حزن انگیز باشند.((هنری وادزورث لانگ‌فلو))  

 

بگذار تا به پا خیزیم و کار کنیم، با دلی که آماده ی مقابله با هر گونه سرنوشتی است؛ پیوسته بکوشیم و پیوسته پایداری کنیم، کوشش و بردباری را بیاموزیم.((هنری وادزورث لانگ‌فلو))  

 

ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در کام خود فرو می برند.((والت ویتمن))  

 

و همه ی ما، انسانها، خانه ها، سنگها، پوستر ها و آسمان مجموعه بزرگی از دوستانیم که در جستجوی جدل با کلمات در حرکت جمعی بزرگ سرنوشت ایم.((فرناندو پسوا))  

 

ما باید سرنوشت خود را مثل اندام مان بشوییم و شیوه ی زندگی مان را مانند لباس هایمان عوض کنیم.((فرناندو پسوا))  

 

از میانه روی، خوش بختی پاک سر می زند.((گوته))  

 

گربه جلو آفتاب پهن می شود و می خوابد. انسان درون زندگی با تمام پیچیدگی هایش پهن می شود و می خوابد. نه این و نه آن، خود را از قوانین سرنوشت ساز رها نمی سازد، تا آن گونه که هستند، باشند. هیچ کس تلاش نمی کند تا وزنه ی هستی را از جا بردارد. در جمع انسانها بزرگ ترین ها عاشق شهرت اند.((فرناندو پسوا))  

 

زندگی یعنی جوراب بافی به قصد هم نوعی. اما در کنارش افکار آزاد است و همه ی شاهزاده های جادو شده می توانند بروند و در پارک های خودشان قدم بزنند. همزمان میل عاج بافتنی از قسمت انتهایی دوباره و دوباره فرو می رود ... فاصله .... و دیگر هیچ ... .((فرناندو پسوا))  

 

به هر میزان که زندگی با انسان میانه، سخت و بی ملاحظه برخورد کند، انسان این نیک بختی را دارد که مجبور نیست مدام زندگی را با اندیشیدن سپری کند.((فرناندو پسوا))  

 

اگر بخواهم راهی سفر شوم، در سفر تنها سرنوشت رنگ و رو رفته ی چیزی را می بینم که بدون سفر دیده بودم.((فرناندو پسوا))  

 

زشتیِ همه جا گسترده ی دنیای جدید که بر اثر عادت از دیده پوشیده می ماند، در کوچکترین لحظات تیره بختی ما بیرحمانه ظاهر می شود.((میلان کوندرا))  

 

سرنوشت همچون گلوله ی آهنینی است که بر مچ پای ما بسته شده باشد.((میلان کوندرا))  

 

تیره بخت ترین افراد همیشه نقش دژخیم [ =بدخوی ] را در فراشد تنزل ارزشها به عهده می گیرند.((میلان کوندرا))  

 

به آنها که مرا دوست دارند لبخند می زنم و برای آنها که از من متنفرند آه می کشم، آسمان هر جور که بالای سر من قرار دارد بی تفاوت است، زیرا در درون من قلبی است که برای مواجهه با هر سرنوشت و تقدیری آماده است.((بایرون))  

 

روحی که بتواند به گونه ای به کنش بپردازد که انسان کامل و راستگویی را به بشریت ارائه نماید، سزاوار تمام نیکی ها بوده و بر تمام قدرتها و سرنوشت ها فرمان می راند.((جان فلچر))  

 

هر شخص، ستاره ی درخشان اقبال [ =نیک بختی ] خویش است.((جان فلچر))  

 

زندگی، پُر از ماجراهای دلنشین و هیجان انگیز است؛ هرگز شانس خود را برای یافتن آنها از دست ندهید.((جرج برنارد شاو))  

 

آموختن هیچ چیز با شانس و برخورد به دست نمی آید. بایستی با شیفتگی به دنبال اش رفت و با جدیت به آن پرداخت.((پیتر مک ویلیام))  

 

رایج ترین کار نادرستی که تمام افراد مرتکب می شوند، عشق های ناگهانی است که همه گمان می کنند، سرنوشت، این مسئله را سر راه زندگی افراد قرار می دهد.((گیل لیندن فیلد))  

 

میزان کامیابی و نیک بختی هر کس، بستگی مستقیم به میزان برابری و هم سنگی او دارد.((فلورانس اسکاول شین))  

 

نیک بختی را می توان در یک شن ساده ی صحرا یافت. چون یک دانه ی شن، یک لحظه از آفرینش است و جهان برای آفریدن آن میلیونها سال وقت گذاشته است.((پائولو کوئیلو))  

 

وقتی که شانس با ما است باید از آن بهره گیریم و به آن کمک کنیم، همان گونه که شانس به ما کمک می کند.((پائولو کوئیلو))  

 

مطالبی هست که نباید درباره ی آنها کنجکاوی کرد، چون نباید از سرنوشت گریخت.((پائولو کوئیلو))  

 

در زندگی ما لحظه ای فرا می رسد که تسلط بر زندگی را از دست می دهیم و از آن پس، سرنوشت بر هستی ما مسلط می شود و این بزرگترین گزافه ی جهان است.((پائولو کوئیلو))  

 

به ناراحتی ها (حتی دندان درد) مانند تجربه ی جالبی می نگرم و از اینکه از تجربه ی تازه ای بیخبر نمانده ام، شادمانم. آسمان بالای سر من به هر رنگی باشد، من برای هر گونه سرنوشتی آماده ام.((جین وبستر))  

 

وقتی کسی تقدیر را باور داشته باشد، طبیعی است که می نشیند و می گوید "هرچه خدا بخواهد همان است."((جین وبستر))  

 

خوش شانسی، یعنی شناسایی فرصت های پیش آمده و به کارگیری آنها.((زیگ زیگلار)) 

 

مردان کم مایه به شانس باور دارند، مردان بااراده و خردمند، به علت و معلول.((رالف والدو امرسون))  

 

آسمانی بیندیش و زمینی زندگی کن، این یعنی نیک بختی!((هانری میلر))  

 

آرزوهای مثبت، "نیک بختی" و آرزوهای منفی، "سنگدلی" است.((توماس کارلایل))  

 

در برابر بخت ناسازوار، هیچ واکنشی کارسازتر از شوخ طبعی همیشگی نیست.((تامس هگینس))  

 

برای عشق هیچ چیز کفایت نمی‌کند. عاشق، نیک بختی دارد، بهشت می‌خواهد، بهشت دارد، آسمان می‌خواهد.((ویکتور هوگو))  

 

انسان راستگو، خوش سیماتر است، سرنوشت، او را چنین نقش کرده و خورشید شامگاهی تا حد خداوندی، سزاوار ستایش.((ویکتور هوگو))  

 

ناسازگاری‌های برآمده از دشمنی و خیره‌سری که به نادرست "دست تقدیر" و "مشیت الهی" نامیده می‌شود بسیار پیش می‌آید.((ویکتور هوگو))  

 

زندگی است که می خواهد سرنوشت شما باشد.((گای فینلی))  

 

طبیعت شما همانا بخت و اقبال شماست، بنابراین، بخت بهتر با دگرگونی خویشتن آغاز می‌شود.((گای فینلی))  

 

من گمان نمی‌کنم مرگ دارای اهمیتی باشد. آنچه که سرنوشت ما را تعیین می‌کند، به دنیا آمدن است. همه‌چیز بستگی دارد به اینکه به هنگام، به دنیا بیاییم.((ناپلئون بناپارت))  

 

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.((سقراط))  

 

کتاب، رکن بزرگ نیک بختی انسان است.((فردریک کبیر))  

 

سرنوشت آدمی را تنها عشق تعیین می کند.((مایسون))  

 

عاشق راستین، کسی است که نیک بختی معشوق خود را در نظر داشته باشد.((آلفرد دوموسه))  

 

نخستین و مهمترین سبب های نیک بختی انسان، عبارت است از خلق و خوی خود او.((آرتور شوپنهاور))  

 

فرد خردمند و هوشیار، هرجا گام نهد، نیک بختی و آسودگی خاطر، همراه او است؛ زیرا در جهان به جز خوبی و زیبایی، چیزی نمی بیند.((ویلیام شکسپیر))  

 

بهترین افراد کسانی هستند که از نیکی و نیک بختی دیگران شاد شوند.((؟))  

 

کسی که هم پول خرج می کند و هم پس انداز، از نیک بخت ترین افراد است، زیرا از هر دو خوشی، بهره مند است.((راکش کی.متیال))  

 

کار این کره ی خاکی سامان نخواهد گرفت و دیر نخواهد پایید، مگر اینکه آن را به صورت سیاره ای در فضا بنگریم و همه ی انسانها را دارای تقدیری مشترک بدانیم؛ یعنی یا همه کس و یا هیچ کس.((باکمینستر فولر))  

 

کسانی که عمر خود را به بیکاری و تنبلی می گذرانند، حق ندارند از روزگار شکایت کرده و بخت و اقبال را مورد سرزنش قرار دهند.((لورد آویبوری)) 

 

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قایل نیست.((مثل ژاپنی))  

 

نحوه افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که امکان دارد تنها خواندن یک کتاب، پایه اندیشه ها و افکار او را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی، مسیر سرنوشت میلیونها انسان را در جاده مخصوصی بیندازد.((آلبرت انیشتین))  

 

آدم عاقل فرصت نیک را به بخت نیک تبدیل می سازد.((مثل یونانی))  

 

کالای فروشگاه شما هم مانند دختری است که به خانه بخت رفته است؛ آن را از یاد نبرید.((کونوسوکی ماتسوشیتا))  

 

سرنوشت آینده ما از کوشش جسمی ما نیست، از طرز فکرها و دیدگاه های ما است.((برایان تریسی))  

 

هرگز فقرا و بیچارگان را کوچک نشمارید و سرنوشت و داستان زندگی آنها را با دیده تحقیر ننگرید. زیرا زمانی می توانید بر خوشبختی همیشگی خود امیدوار باشید که دست مستمندان و بینوایان را بگیرید.((لافونتن))  

 

عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد. عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد. اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد.((فرانسوا ولتر))  

 

تاریخ تنها تصویر جنایتها و تیره بختی های بشر است.((فرانسوا ولتر))  

 

آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد، بازیچه تقدیر بیش نیست.((لاوات))  

 

اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم، دیگران سرنوشت مان را می سازند.((اُرد بزرگ))  

 

اگر آماده نباشیم، ارزشمندترین زمانها را نیز از دست خواهیم داد و کسی که آماده نیست، بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت؛ آمادگی یعنی به روز بودن در هر حرفه و کاری.((اُرد بزرگ))  

 

برای انسان تیره بخت، مرگ، تخفیف در مجازات زندان زندگی است.((الکساندر چیس))  

 

اگر دست تقدیر و سرنوشت را از یاد ببریم، پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد.((اُرد بزرگ))  

 

الگوی انسانی شما هر چه بزرگتر باشد، سرنوشت زیباتری در برابر شماست.((اُرد بزرگ)) 

 

همیشه به دنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش و اگر آرمان تو کسب دانش است، به هر میزان در این مسیر رنج ببری، ارزشش را دارد.((اُرد بزرگ))  

 

همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست، مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی.((اُرد بزرگ))  

 

سرنوشت بشر این است که در تمام عمر زحمت بکشد تا بتواند به زندگی ادامه بدهد و به زندگی ادامه بدهد تا بتواند بمیرد.((موریس مترلینگ))  

 

افرادی هستند که نور چشمی شانس و اقبالند و هر زمان سقوط می کنند، مانند گربه روی دو پا بر زمین می نشینند.((کولتون))  

 

زندگی بازیچه دست اقبال نیست، بلکه فرصت بزرگی است که باید از آن استفاده کرد و غنیمت شمرد.((مارون))  

 

تجربه به من ثابت کرده است که در طول بیست و چهار ساعت، کسی نیست که دست کم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت کسی است که نگذارد این حماقت از این میزان بیشتر شود.((بنجامین فرانکلین))  

 

جنگ دوم جهانی نشان داد که وجود سد و مانع و مرز در بین کشورها بی معنا بوده و سرنوشت ملل جهان به یکدیگر گره خورده است.((؟))  

 

افراد ناموفق کسانی هستند که بدبختی های زندگی را به عنوان حقیقت و سرنوشت ناگزیر می پذیرند.((آنتونی رابینز))  

 

این ذهن ما است که ما را شاد یا ناشاد، بدبخت یا نیک بخت و ثروتمند یا فقیر می سازد.((ادموند اسپنسر))  

 

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم کند.((لودویگ وان بتهوون))  

 

نیک بختی جامعه به مراتب مهمتر از نیک بختی فرد است.((افلاطون))  

 

سرنوشت خودتان را به دست بگیرید، وگرنه دیگران این کار را خواهند کرد.((جک ولش))  

 

بخت و اقبال یعنی آمادگی در بهره گیری از فرصت.((وینفری))  

 

آنچه سرنوشت ما را مشخص می کند، شرایط زندگی نیست، بلکه تصمیم های ما است.((آنتونی رابینز))  

 

رمز پیروزی در دانش و توانمندی نهفته است، نه در بخت و اقبال.((مایکل همر))  

 

آفت خوش بختی، آرزوهای دور و دراز است.((راک لو))  

 

نیک بختی آن نیست که انسان خود به خود دوست داشته باشد، بلکه این است که غرور آمیخته با نفرتی به خرسندی برسد. نیک بختی، رسیدن به لحظه هایی است که انسان می خواهد در کنار کسی که دوستش می دارد بسر برد.((توماس مان))  

 

توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد. زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست.((بزرگمهر))  

 

ستاره ی بخت هیچ کس شوم نیست؛ این ما هستیم که آسمان را بد تعبیر می کنیم.((ارنست همینگوی))  

 

من می توانم ادعا کنم که در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادی و خواه محنت، آنقدر مسلط شده ام که سختی ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطی ایجاد می کند که به سعادت نزدیک است.((هلن کلر))  

 

هر کتابی که به خواندنش می ارزد باید در آن واحد دوبار خوانده شود. رعایت دستور فوق دو علت دارد: یکی اینکه در مطالعه دوم، قسمت های مختلف کتاب بهتر درک می شود و قسمت اول کتاب زمانی نیک فهمیده می شود که از پایان آن نیز آگاه باشیم و دیگر اینکه در این دو مطالعه وضع روحی ما یکسان نیست، در مطالعه ی دوم ما نظر تازه ای نسبت به هر قسمت پیدا کرده و جور دیگری تحت تأثیر آن کتاب قرار می گیریم.((آرتور شوپنهاور))  

 

کتاب، رشته ی اتصال و پیوند معنوی است و مردم غالبأ به وسیله ی آثار و نوشته های مؤلفین که مورد توجه و اقبال جامعه هستند با یکدیگر همفکر و مأنوس می شوند و بدین ترتیب وجه اشتراکی مابین خویش احساس می کنند.((ساموئل اسمایلز))  

 

ممکن است یک نویسنده به اندازه ی یک سیاستمدار و یا یک جهان گشا در تغییر سرنوشت دنیا مؤثر باشد.((بنیامین دیزرائیلی))  

 

تصور این موضوع که سرنوشت بشر می تواند با تدبیرهای عقلانی تغییر مسیر یابد و راه درست را در پیش گیرد، زندگی را به معنای واقعی ناممکن می سازد.((لئو نیکولایویچ تولستوی))  

 

کسی خوب می رقصد که [ انسان ] نیک بختی برایش آواز بخواند.((مثل فرانسوی))  

 

تنها در فردای روز صلح است که جنگ حقیقی ملتها آغاز می گردد. این جنگها که به صورت جنگ های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی خودنمایی می کند، در تعیین سرنوشت ملل بسیار مؤثرتر از جنگهای نظامی است.((گوستاو لوبن))  

 

ازدواج سرنوشتی است که جامعه ی سنتی به زن عرضه می کند. زن مجرد خواه محروم از پیوند، خواه طغیان کرده بر آن و یا حتی بی اعتنا به این نهاد، بر اساس ازدواج تعریف می شود… .((سیمون دوبووار))  

 

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.((ابوعلی سینا))  

 

استفاده از موفقیت های کوچکی که پیش می آید سودمندتر از این است که بیهوده شانس بزرگتری را آرزو کنیم که شاید هرگز به دست نیاید.((جوانامیکر))  

 

من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند و مهم نیست که چه کار می کنید، که هستید و کجا زندگی می کنید؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هیچ مرز و مانعی بین آنها وجود نخواهد داشت.((جولیا رابرتز))  

 

به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.((دالای لاما))  

 

اراده انسانی، در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند.((فیثاغورث))  

 

بر این باورم که سرنوشت انسان را تنها محبت مشخص می کند و بس.((ویلیام شکسپیر)) 

 

در زمانهای تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده می شود.((آنتونی رابینز))  

 

سرنوشت یک ملت غالبا بستگی به خوب کار کردن و یا خوب کار نکردن دستگاه گوارش نخست وزیران ملت داشته است.((فرانسوا ولتر))  

 

آدمی از بخت و اقبال، بت ساخته است تا بی قیدی و بی توجهی خود را توجیه کند.((دموکریت))  

 

زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است، اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم.((آندرو متیوز))  

 

روحی که در پیکر ما وجود دارد، کم و بیش تکامل نیافته است. با هر گامی که در فراز و نشیب زندگی می نهیم، در پی ذرات گم شده ی وجود خویش در کاوشیم. اگر در این پویش، لحظه ای بخت یارمان باشد، آن گوهر نایافته را در وجود انسانی دیگر می یابیم.((پائولو کوئیلو))  

 

قلبت را دنبال کن...قلب تو برای هر کار بزرگی راهنمای درستی است. تقدیر هر کاری که انجام می دهی با آن عنصر قدسی که درون هر یک از ماست تعیین می شود.((جبران خلیل جبران))  

 

هر که از سرنوشت دیگران پند نگیرد، دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت.((بزرگمهر)) 

 

دوام ازدواج یک قسمت آن از روی محبت است و نُه قسمتش از روی چشم پوشی از خطا.((مثل اسکاتلندی))  

 

در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است.((ارد بزرگ))  

 

اگر ایلخانان به تاریخ بها می دادند و از آن عبرت می گرفتند، هیچ گاه به ایران نمی آمدند و به این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدند.((خواجه نصرالدین توسی))  

 

آنچه بکاریم درو می کنیم و سرنوشت، ما را به جزای کارهایمان خواهد رساند.((اپیکوس)) 

 

مصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی.((آبراهام لینکلن))  

 

اقبال، نام دیگر پایداری در هدف است.((رالف والدو امرسون))  

 

کسانی که سر راه زندگی شما قرار می گیرند، می توانند نقش مهمی در سرنوشت و آینده شما داشته باشند.((کیم وو چونگ))  

 

آنچه آینده به شما خواهد داد، بستگی به این دارد که شما خودتان، امروز چه سرنوشتی را برای فردایتان ذخیره می کنید.((کاندز))  

 

زندگی، بخت آزمایی بزرگی است که تنها برگ های برنده را می توان دید.((ضرب المثل سانسکریت))  

 

عشق مرد قسمتی از زندگی او و عشق زن همه زندگی اوست.((لرد بایرون))  

 

برای کشف اقیانوسهای جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید؛ این جهان، جهان تغییر است نه تقدیر.((لئو نیکولایویچ تولستوی))  

 

انسان، آزاد به دنیا می آید؛ او هیچ سرنوشتی ندارد. اگر سرنوشتی وجود داشت، آزادی انسان از بین می رفت و او تبدیل به یک دستگاه می شد.((اشو))  

 

تا مرد خاموش است بر او خطری نیست، زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است.((گوته))  

 

اقبال، در خانه ات را بکوفت و تو غافلانه در به رویش نگشودی. اما نگران مباش، فرشته ی اقبال دلی مهربان دارد و باز هم در خانه ات را خواهد کوفت.((گوته))  

 

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت.((فردوسی))  

 

اگر از کسی متنفری، از قسمتی از خودت در او متنفری؛ چیزی که از ما نیست نمی تواند افکار ما را آشفته کند.((هرمان هسه))  

 

سرنوشت خود را با اندیشه ها [ یتان ] تعیین کنید.((توماس کارلایل))  

 

به روزگار شیرین رفاقت سفره خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید. به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل، سپیده می دمد و جان تازه می شود.((جبران خلیل جبران))  

 

با عزم راسخ کار کنید، اسیر دست سرنوشت نشوید.((جان ماکسول))  

 

بهترین کاری که می کنم این است که اشتیاقم را با دیگران قسمت می کنم.((بیل گیتس)) 

 

قسمت اعظم خستگی های ما ناشی از افکار ما است و هرگز خستگی که صرفاً به جسم مربوط می شود وجود ندارد و بسیار نادر است. در حقیقت، خستگی از نحوه فکر و احساسات ما شروع می شود و به سرعت تکثیر می یابد.((هادفیلد))  

 

کسی به جز خودم مسئول سقوطم نیست؛ بزرگترین دشمنی که باعث به وجود آمدن سرنوشتی غم انگیز و اندوهبار برایم شده تنها خودم هستم.((ناپلئون بناپارت))  

 

بشر امروزی هنور نتوانسته به آنچه که باید باشد و می تواند باشد دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از سعادت است که به نظرش کافی می آید.((ویلیام جیمز))  

 

فراموش کردن اظهار تشکر و حق شناسی، جزیی از نهاد بشری است. به این ترتیب اگر ما همیشه منتظر باشیم که مورد تقدیر و تشکر قرار بگیریم، در حقیقت خود را به سمت یک دنیای پر از غم و ناراحتی هدایت کره ایم.((دیل کارنگی))  

 

انسان آنچه را که کاشته درو می کند و سرنوشت، همیشه به طریقی انسان را به سزای اعمالی که مرتکب شده خواهد رسانید.((اپیکتوس))  

 

سعی کن آنچه را که مقدر است و چاره ای برای آن نیست تحمل کنی.((زندانبان سقراط)) 

بدون علم، عمل هر انسانی فاقد تکیه گاه است؛ هر چند که علم، خود سرنوشت مبهم و متغیری دارد.((پاپ لئون دهم))  

 

اشخاص بی بصیرت به ندرت در زمان و مکان مناسب حضور دارند. رهبران بزرگ به نظر برخی از افراد، آدمهای خوش شانسی هستند، اما به نظر من، آنها در اثر بصیرت "شانس" را می آفرینند.((جان ماکسول))  

 

خنده دار است که کسانی که دل و جرات خطر کردن ندارند و کسانی که جرات آن را دارند، به یک اندازه می ترسند. تفاوت تنها در این است که کسانی که شانس ها را نمی ربایند، نگران چیزهای بی اهمیت هستند.((جان هنری نیومن))  

 

بگذار بگویم که در جامعه ای غیر آزاد می توانی آزاد باشی، در جهانی سیاه بخت، سعادتمند باشی. مانعی از سوی دیگران نمی تواند وجود داشته باشد، می توانی دگرگون شوی.((اشو))  

 

کهنسالان بر کودکان مسلط اند و می خواهند آنها را زودتر از زمانی که طبیعت مقدر داشته از دوران کودکی بیرون کشند. آنها می کشند و خرد می کنند؛ کودک، کودکی را برای همیشه از کف می دهد.((اشو))  

 

در روزگار ما، سرنوشت آدمی در سیاست تحقق یافته است.((توماس مان))  

 

شانس تنها متوجه ذهن آماده است.((لویی پاستور))  

 

یک فرد خوب در یک سیستم بد، شانسی برای پیروزی ندارد.((ادوارد دمینگ))  

 

تصمیمات ما هستند که سرنوشت ما را تعیین می کنند.((آنتونی رابینز))  

 

انسان باید سرنوشت خود را برگزیند، نه اینکه آن را بپذیرد.((پائولو کوئیلو))  

 

سرشت و بخت یک انسان در دستان خود اوست.((فرانسیس بیکن))  

 

بخت اگر یار باشد، شاید مردی چند صباحی بر جهان فرمان براند، اما به لطف عشق، او می تواند فرمانروای جاودان باشد.((لائوتسه))  

 

مردان بزرگ تاریخ، سرنوشت ملتها را تعیین می کنند.((اشپنگلر))  

 

در هر سرنوشتی، راز و اندیشه ای نهفته است.((ُارد بزرگ))  

 

آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است.((افلاطون))  

 

شانس هرگز کافی نیست.((اندرو ماتیوس))  

 

هراس، تیره بختی است، اما شهامت را نمی توان نیکبختی دانست؛ نهراسیدن سعادت است.((فرانتس کافکا))  

 

هر گاه می خواهی با کسی دوستی کنی، بیشتر از همه چیز ببین که فهم او چه اندازه است، نیک و بد را در چه می داند، افتخار و اهانت را چه می شمارد و نیک بختی و بدبختی او در چه چیز است؟((مارک اورل))  

 

کسی را که دوستش داری، آزادش بگذار؛ اگر قسمت تو باشد بر می گردد، وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.ازدواج همیشه آنگونه که می پندارید، نتیجه عشق نیست.((ناپلئون بناپارت))  

 

شعر، قسمتی از دانش بشری است.((فرانسیس بیکن))  

 

تقدیر، ارباب مردان ترسو است و برده مردان شجاع.((بزرگمهر))  

 

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است.((جان اولیورهاینر))  

 

هر چه ما را محدود می کند، نامش را می گذاریم بخت و اقبال.((رالف والدو امرسون))  

 

نیک بخت کسی است که نه از مردن کسی شاد شود و نه کسی از مردن او شاد گردد.((سعید نفیسی))  

 

ایمان به بخت و قسمت، بدترین نوع بردگی است.((اپیکتت))  

 

گاهی کار فقر و بیچارگی به جایی می رسد که رشته ها و پیوندها را می گسلد. این مرحله ای است که تیره بختان و سیاهکاران چون بدانجا رسند، درهم آمیخته و در یک کلمه که کلمه شومی است، شریک می شوند؛ این کلمه «بینوایان» است.((ویکتور هوگو))  

 

سرنوشت چیزی است که انسان تنها وقتی اوضاعش به خوبی نمی گذرد به آن اعتقاد دارد و وقتی مشکلات از بین رفت، سرنوشت هم فراموش می شود.((؟))  

 

بخت و اقبال اصطلاحی است که ضعفا به کار می برند و عذر و بهانه ای برای ارتکاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند به وجود سرنوشت باور ندارند.((راسفور))  

 

کسی که نسبت به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است، ارزش یاد کردن ندارد.((اُرد بزرگ))  

 

مردم بینوا و تیره بخت، درمانی جز امید ندارند.((ویلیام شکسپیر))  

 

در پی برقی که در آسمان شانس زده می شود، ابر تیره را هم در انتظار داشته باش.((مثل مجارستانی))  

 

کسی که از سرنوشت خود شکایت کند، از حماقت و ناچیزی روح خویش شکایت کرده است.((موریس مترلینگ))  

 

کسی که به امید شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.((مثل فرانسوی))  

 

کالسکه شانس همیشه به سر منزل مقصود نمی رسد.((مثل ایتالیائی))  

 

طالع هر کس به دست خودش است.((مثل آلمانی))  

 

عمر شانس با عمر گلوله برفی بر روی بخاری یکی است.((مثل سوئدی))  

 

به امید شانس نشستن، همان و در بستر مرگ خوابیدن، همان.((مثل آلمانی))  

   • صدای روزانه
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول