سخنان بزرگان درباره‌ی پشیمانی و تأسف

به جاست از سر حسرت آه بکشیم که برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین ادراک ها را از احساس های خویش بیرون آورند، حال آنکه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا کند.((زیگموند فروید))  

 

فرزانه ترین انسانها برای آسایش خاطر من چنین گفته اند: دریغا کاش امروز نیز چنین می بود! زیرا شر بهترین نیروی انسان است.((نیچه))  

 

براستی؛ ای کاش جنون شان را حقیقت نام بود، یا وفاداری و یا عدالت؛ اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن و آسودگی نکبت بار است.((نیچه))  

 

عشق همچون تعطیلات است: با لذت تدارک دیده می‌شود، با رنج تجربه می‌شود و از سر افسوس از آن یاد می‌شود.((شی ویلیامز))  

 

می‌بایست به روشی زندگی کنید و به گونه‌ای با مسائل و دشواری‌هایتان روبرو شوید که در پایان زندگی، با افسوس نگویید، ای کاش چنین و چنان کرده بودم.((آنتونی رابینز))  

 

افسوس که نمی توان کسانی را که از پیش در خود احساسی نیافته اند، به درجه ای بالاتر از راستی و درستی رسانید.((کریستین بوبن))  

 

هر شک و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.((گوته))  

 

لذتی که هنر بر ما ارزانی می دارد، نیازمندیم و چون به گونه ای هنر ما نیست، نه وجهی می پردازیم و نه تاسف می خوریم.((فرناندو پسوا))  

 

من هیچ جمله ی اسف باری را نمی شناسم که بتواند انسانیت بشر را تمام و کمال افشا کند.((فرناندو پسوا))  

 

آه! جوان ها! افسوس که شما قیمت و بهای وقت را نمی دانید!((گوته))  

 

افسوس گذشته را خوردن و به امید آینده به سر بردن نادرست است؛ باید از این لحظه بیشترین بهره را برد.((جین وبستر))  

 

افسوس، که همه ی ما مانند شرکت کنندگان در مسابقه ی اتومبیل رانی هستیم. هیجان اول شدن، باعث می شود که آسیب های وارده بر خود و دیگران را نبینیم.((مک ملین))  

 

زیان را به ثروتی که از راه نادرست به دست آمده است، برتری دهید؛ زیرا اولی، شما را زمان کوتاهی می آزارد و دومی، شما را تا ابد پشیمان می کند.((چیلو))  

 

اگر بخواهید، می توانید هر گونه احساس بیزاری، افسوس و خشم را از خود دور کنید.((ریچارد تمپلر))  

 

بر گامهای برداشته شده و بر مرگهای رخ داده، نباید افسوس خورد.((هرمان هسه))  

 

بله گفتن از روی ترس، چیزی جز پشیمانی در بر ندارد.((گای فینلی))  

 

کار بد بهتر آنکه انجام نپذیرد، چه پشیمانی آورد. کار نیک بهتر آنکه انجام گردد، چه کس از انجام آن پشیمانی نخورد.((بودا))  

 

آنچه کس از کردنش پشیمان گردد، نیک نیست و پادافراه [ =سزای ] وی شیون و چهره‌ی اشکبار باشد. آن کرده‌ی نیک است که کس از آن پشیمانی نخورد و پادافراه آن شادمانه و شادمان نبیند.((بودا))  

 

حقیقت پشیمانی، ابری تیره است که بر اندیشه سایه می‌افکند.((جبران خلیل جبران))  

 

دردناک ترین امور زندگی دو چیز است: یکی درد ناشی از انضباط و دیگری درد ناشی از تاسف؛ درد تاسف به مراتب سنگین تر است.((؟))  

 

می گویند زمان می گذرد. افسوس که چنین نیست؛ این ما هستیم که می گذریم و زمان، باقی می ماند.((هانری دابسن))  

 

یک لحظه اشتباه، یک عمر پشیمانی به بار می آورد.((مثل چینی))  

 

تاسف، ابر سیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد، در حالی که تاثیر جرایم را از بین نمی برد.((جبران خلیل جبران))  

 

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.((ارد بزرگ))  

 

بیکاری نه تنها موجب پریشانی فکر و ناراحتی خیال است، بلکه کدورت و پشیمانی همیشگی و باطنی پدید می آورد.((فریدریش شیلر))  

 

کسی که خرد ندارد، همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است.((فردوسی))  

 

تاسف خوردن، جبران قرض را نمی کند.((مثل آمریکایی))  

 

چرا کسی از کاری پشیمان گردد که یکبار دیگر هم از آن پشیمان شده است؟((؟))  

 

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شویم، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی انجام می دهیم.((؟))  

 

نیمه اول زندگی صرف انتظار کشیدن برای نیمه دوم می شود و نیمه دوم با حسرت خوردن بر نیمه اول می گذرد.((؟))  

 

تبعید، تنهـا یـک مفهوم جغرافیـایی نیست، بلکـه بیشتر یـک مفهوم درونی، عاطفی و فرهنگی است. تبعید، حسرت خواستن هـایـی است که در حیرت نتوانستن ها پرپر می شوند و می سوزند ... و تبعیدی، کسی است که تنها از پشت شیشـه های اشک، میهن و مجبوب خویـش را به یاد می آورد.((علی میرفطروس))  

 

افسوس که جویندگان خرد اندکند. باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد.((فردوسی))  

 

افسوس که پیش بینی های بشر در کار آینده، ناگزیر از رخ دادن نیست و حتی درباره ی یکی از آنها هم نمی توان به گونه ای روشن و ثابت، حکم نمود. بسا که یک عمر آرزو در یک لحظه، نابود گردیده است!((مَثَل چینی))  

 

بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد که عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می کنند؛ کسانی که از عاطفه پیروی کنند، همیشه از خود شادمانند، اما مردمی که در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند، غالبأ از کرده ی خود پشیمان هستند.((فرانسوا ولتر))  

 

زن و فرزندان خود را از کسب دانش و پرورش باز مدار تا غم و اندوه بر تو راه نیابد و در آینده پشیمان نگردی.((پندنامه آذرآباد))  

 

از کارهایی که کرده ام پشیمان نیستم، تنها از کارهایی که انجام نداده ام پشیمانم.((اینگرید برگمن))  

 

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است.((سقراط))  

 

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای. بنابراین، روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار، از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن و کشف کن.((مارک تواین))  

 

کسانی که راهنمایی های خیرخواهانه را به رایگان نمی پذیرند، در نهایت ناگزیر خواهند شد ندامت را به بهایی گزاف بخرند.((لرد آویبوری))  

 

پشیمانی برای کارهایی که انجام داده ایم، با مرور زمان کم می شود؛ اما برای کارهایی که انجام نداده ایم همیشگی است.((سیدنی هاریس))  

 

هر عیش و لذتی را که در دنیا می بینید، دارای رنج و زحمت است و اگر همان زمان برای ما زحمت ایجاد نکند، در آینده اسباب دردسر می شود. فقط دو لذت وجود دارد که هرگز نتیجه ناگوار و پشیمانی دربر ندارند: نیکی کردن به مردم و انجام وظیفه.((ژان ژاک روسو))  

 

به هر عشق ناکام! به آتش پر شرار و بی دریغ دوزخ! ای کاش چیزی بدتر می شناختم که بتوانم بدان سوگند یاد کنم!((گوته))  

 

چه سبک سرانه است برای انسان که بر فرصتهای گذشته افسوس بخورد و دل بسوزاند.((آرتور شوپنهاور))  

 

ما چنان زندگی می کنیم که گویی  همواره در انتظار چیزی بهتر هستیم، حال آنکه اغلب آرزو می کنیم که ای کاش گذشته باز گردد و بر آن حسرت می خوریم.((آرتور شوپنهاور))  

 

جوانی اشتباه است، کهولت، مبارزه و پیری پشیمانی.((دیزرائیلی))  

 

قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد، اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید، بشنوند.((جبران خلیل جبران))  

 

زندگی را نباید تنها با پول سنجید. من از این که بکارم و دیگران درو کنند ناراحت نیستم. زمانی باید تاسف خورد که بکاریم و کسی درو نکند.((چارلز گودیِر))  

 

به حال کسانی که نمی توانند از کارشان به هیجان بیایند، تاسف می خورم. اینها نه تنها هرگز راضی نمی شوند، بلکه هرگز به چیز ارزشمندی دست پیدا نمی کنند.((والتر کرایسلر))  

 

کسی که بیشترین تلاش خود را می کند، هرگز پشیمان نمی شود.((جرج هالاس))  

 

خیلی کم اتفاق می افتد که نسبت به آنچه داریم احساس رضایت و خشنودی کنیم و در عوض، همیشه برای آنچه که نداریم تاسف می خوریم و غصه دار هستیم.((آرتور شوپنهاور)) 

 

اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم.((سعدی))  

 

سه نوع دوستی است که در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان آور و باعث پشیمانی است : دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با کسانی که درستکار و راستگویند و با آنان که تجربه بسیار دارند، سودمند است، ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوه گویان موجب بدبختی و رسوایی است.((کنفوسیوس))  

 

ای پسر، مراقب باش که به خاموشی عادت کنی. من از سکوت هیچ گونه شرمسار نشدم، لیکن بسیار وقت سخن گفتم و پشیمانی بردم.((لقمان))  

 

زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول.((اسپنسر جانسون))  

 

کسی که پند ارزان را رد کند، طولی نمی کشد که پشیمانی را با بهای زیادی خریداری خواهد کرد.((مثل فرانسوی))  

 

همه می خواهند بشریت را عوض کنند، ولی افسوس هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))  

 

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد.((فیثاغورث))  

 

یک بار پشیمان نشدم از اینکه چرا نگفتم، ولی بارها پشیمان شدم از آنچه گفتم.((؟))  

 

عشق یعنی هرگز پشیمان نشدن.((اریش سکال))  

 

چه بسا آن که به ظاهر آراسته و مایه حسرت شماست، درمانده و محتاج دلداری و یاری شما باشد.((حجازی)) 

 

آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نکنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.((رالف والدو امرسون))  

   • صدای روزانه
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول