تاريخ : | | نویسنده : مدیر

 

 

اینگونه نگاه کنید...

.

.

.
مرد را به عقلش نه به ثروتش

.
زن را به وفایش نه به جمالش

.
دوست را به محبتش نه به کلامش

.
عاشق را به صبرش نه به ادعایش

.
مال را به برکتش نه به مقدارش

.

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

.
اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش

.
غذا را به کیفیتش نه به کمیتش

.
درس را به استادش نه به سختیش

.
دانشمند را به علمش نه به مدرکش

.
مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش

.
نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش

.

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش

.
دل را به پاکیش نه به صاحبش

.
جسم را به سلامتش نه به لاغریش

.
سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

.

   • صدای روزانه
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول