تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٤ | ٤:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : عباس خسروی

رمز بسم الله...

 

 گویند مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین.


 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳٠ | ٦:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پویا شریعت پناه

امانت و امانت داری


حتی پزشکان در کمال راستی، امانت و پایبندی خود، اشتباه کرده‌اند و می‌کنند.((آنتونی رابینز)) 


راستی، امانت است و دروغ گفتن خیانت.((بوذرجمهر)) 


چیزهای کوچک به راستی کوچک هستند، اما امین بودن در چیزهای کوچک، کار بزرگی است.((مادر ترزا)) 

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳٠ | ٦:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پویا شریعت پناه

عشق

 

آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نکنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.((رالف والدو امرسون)) 


ازدواج همیشه به عشق پایان داده است. ((ناپلئون بناپارت)) 

 

چه بسا آن که به ظاهر آراسته و مایه حسرت شماست، درمانده و محتاج دلداری و یاری شما باشد.((حجازی))ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳٠ | ٦:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پویا شریعت پناه

آزادی

 

کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.((بنجامین فرانکلین)) 


وقتی نهال آزادی ریشه گرفت، به سرعت رشد و نمو می کند.((جورج واشنگتن)) 


هرچه قفس تنگتر باشد، آزادی شیرین تر به نظر می رسد!((مثل آلمانی)) ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳٠ | ٦:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پویا شریعت پناه

((دارایی))

 

بزرگترین ثروت یک ملت، آزادی است.((اُرد بزرگ)) 


هرگز برای پول ازدواج نکنید، چون برای پول در آوردن راههای آسانتری هم وجود دارد.((جرج برنارد شاو)) 


دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد.((مثل ایتالیایی)) ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳٠ | ٦:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پویا شریعت پناه

خیانت

 

هرگز تردیدی به خود راه ندادم که همه بر من خیانت می کنند و باز هر بار هم که خیانت می کردند غرق در شگفت می شدم.((فرناندو پسوا)) 


ایراد، خیانت، سوءظنی شادمانه و میل به تمسخر، همگی نشانی از سلامت است و هر امر بی قید و شرطی، نشانی از بیماری.((نیچه)) 


حیله و خیانت، بیشتر از اشخاص ناتوان سر می زند.((لارشفوکولد)) ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢۸ | ٤:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : عباس خسروی

پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب

دید.عابرانی که رد می شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند.

پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند. سپس به او گفتند: «باید ازت

عکسبرداری بشه تا جائی از بدنت آسیب و شکستگی ندیده باشه.»ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٧ | ۱:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : عباس خسروی

 

بعضیا هم هستن که تصادفی وارد زندگی آدم میشن

 

تکلیفت باهاشون روشن نیست....ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٧ | ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : عباس خسروی

امــروز دســت گیــر

کــه فــردا،

از دســت رفتــه اســت؛

انســان خستــه‌ای کــه نجــاتــش بــه دســت تــوســت . . .

 

"فریدون مشیری"

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٥:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : عباس خسروی

چه زیبا گفته اند که ....

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید
نخست، آنچه نیستید
و
دوم ، همه آنچه هستید!


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : عباس خسروی

بشتابید، عکسی که دنیا را گیج کرد

 

http://www.a15a.net/uploaded/764_1214566470.swf  • صدای روزانه
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول